Poliklinika „Bonadea“ se nalazi u srcu Novog Sada, u ulici Jovana Djordjevića br. 11. Osnovana je 2004. godine kao urološka ordinacija, da bi ubrzo prerasla u multidisciplinarnu polikliniku u kojoj se obavljaju specijalistički pregledi iz oblasti urologije, ginekologije i akušerstva, interne medicine sa svim subspecijalističkim granama (kardiologija, gastroenterologija, nefrologija, endokrinologija), neurologije, kao pregledi, intervencije i najsavremenije operacije iz oblasti opšte i drugih grana hirurgije. U poliklinici Bonadea može se obaviti i ultrazvuk, kao i dopler krvnih sudova. 

Naš cilj je da dijagnostikujemo, lečimo, ali i preveniramo širok spektar bolesti i stanja kod odraslih osoba. Posvećeni smo pružanju stručne medicinske pomoći, u cilju dobijanja najboljih medicinskih rezultata, koristeći dokazanu tehnologiju, posvećene saradnike sa fokusom na individualizovan tretman svakog pacijenta. 

U našim prostorijama možete brzo doći do željene medicinske usluge – stručnog pregleda, dijagnoze, analiza i daljeg plana lečenja, koji su u skladu sa svetskim standardima ali i sa ličnim preferencama i ciljevima lečenja. 

Za Vaše dobro zdravlje – Poliklinika “Bonadea”!